Žádosti o Master of Nosework

Všichni, kdo složí všechny čtyři zkoušky jedné úrovně (z, 1, 2, 3) nebo jednoho směru (U, N, W, D) mají nárok na ocenění (talíř) a titul Master of ... Tato ocenění se předávají pouze osobně a to na členské schůzi (ta proběhne v sobotu 27. 1. 2024).

O talíř lze požádat pouze přes Můj profil na https://www.nwinfo.cz u psa, který má splněné podmínky udělení titulu. Návod jak žádat naleznete pod tímto odkazem. Jména týmů budou generována přes databázi NW-info. Všechny žádosti je nutné odeslat nejpozději do 31.12.2023. Talíř je potřeba si osobně vyzvednout na členské schůzi (eventuálně poslat někoho, kdo vám ji vyzvedne a jeho jméno oznámit emailem na [email protected], nebo vybrat v databázi pomocí návodu zde. ), jinak nárok na talíř zaniká.